20231118ShinerC-512920231118ShinerC-512820231118ShinerC-512520231118ShinerC-512220231118ShinerC-513020231118ShinerC-512420231118ShinerC-512620231118ShinerC-512720231118ShinerC-513120231118ShinerC-512320231118ShinerC-513220231118ShinerC-513320231118ShinerC-513420231118ShinerC-513520231118ShinerC-513920231118ShinerC-513620231118ShinerC-513720231118ShinerC-514020231118ShinerC-513820231118ShinerC-5141