20231118ShinerG-620420231118ShinerG-620520231118ShinerG-620620231118ShinerG-620720231118ShinerG-620820231118ShinerG-620920231118ShinerG-621020231118ShinerG-621120231118ShinerG-621220231118ShinerG-621320231118ShinerG-621420231118ShinerG-621520231118ShinerG-621620231118ShinerG-621720231118ShinerG-621820231118ShinerG-621920231118ShinerG-622020231118ShinerG-622120231118ShinerG-622220231118ShinerG-6223