20231118ShinerA-415020231118ShinerA-415220231118ShinerA-415120231118ShinerA-415320231118ShinerA-415420231118ShinerA-415520231118ShinerA-415620231118ShinerA-415720231118ShinerA-415920231118ShinerA-415820231118ShinerA-416120231118ShinerA-416220231118ShinerA-416320231118ShinerA-416020231118ShinerA-416420231118ShinerA-416520231118ShinerA-416620231118ShinerA-416720231118ShinerA-417020231118ShinerA-4168